Hoe ziet de therapie eruit?

Voordat we het therapietraject starten, starten we altijd eerst met een gratis informatief gesprek. Je kunt via de website een afspraak maken voor zo’n gesprek. Tijdens het informatieve gesprek komen de hulpvraag en de therapie kort aan bod. Samen bespreken we de problemen van je kind en of het kind geholpen zou kunnen worden met deze therapie. Het kind mag hier zelf ook bij aanwezig zijn.

Als jullie besluiten gebruik te gaan maken van de therapie ontvang ik graag een getekende behandelovereenkomst voordat we verdergaan. Hierin worden de hulpvraag en de zakelijke kanten van het traject vastgelegd. Vervolgens kan het intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek behandelen we de voorgeschiedenis van je kind en van het gezin. We gaan terug naar de geboorte van het kind. Ook wordt een voorlopig plan van aanpak vastgesteld.

Probleem verhelderen

Je kind komt de eerste 5 sessies wekelijks. Bij pubers stemmen we de frequentie van de sessies altijd af in overleg met de puber zelf. In deze sessies leren we elkaar beter kennen, het probleem wordt verhelderd en daar waar het al kan, gewerkt aan een oplossing. Na elke 5 sessies volgt er een oudergesprek. In dit gesprek bespreek ik met de ouder(s) de observaties en het proces. Veranderingen worden besproken en aangepast in het plan van aanpak. Zonodig worden er opvoedingsadviezen gegeven.

Eindgesprek

Hierna volgen er weer 5 sessies, die niet persé wekelijks hoeven plaats te vinden. Dit is afhankelijk van waar het kind zich in het proces bevindt. Dit blijft zich herhalen tot aan de afronding, dit in overleg met het kind en u. De therapie wordt afgesloten met een eindgesprek.

De gemiddelde duur van de therapie is 5 tot 15 sessies.

Vraag een gratis informatief gesprek aan.

Maak nu een afspraak

Mijn werkdagen zijn van dinsdag t/m donderdag en woensdagavond.

Bel: 06-28 14 75 77 of mail:

Aangesloten bij:

Aangesloten bij RBCZ

Copyright © 2021 - Webdesign: StandOut Reclame